AKTUÁLNĚ

Od pondělí 14. ledna 2019 zahajujeme zkušební provoz služby SENIOR EXPRES. Pravidla

OSTATNÍ

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

Občanům nad 60 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 10. 2. 2019.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PRÁCE NA PROJEKTU:

Starosta předložil v září zastupitelstvu záměr vystavět  z dotace komunitní centrum v obci Josefov . Po schválení  záměru ZO byli osloveni a seznámeni s podmínkami tři projektanti. Podmínkami stavby - skloněná střecha, aby odpovídala vesnickému stylu, umístění knihovny, rozpočet do 6 mil Kč bez DPH.  Vypracovaná vizualizace centra byla v listopadu projednána s občany při veřejném setkání. Připomínky občanů byly následně zapracovány do projektu.  V současné době je již projekt hotov, vyjadřují se k němu příslušné orgány, v lednu byla konečná verze představena občanům. Termín podání žádosti o dotaci do 1. 3. 2018. V srpnu byla žádost schválena. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Komunitní centrum

 

Název projektu

Komunitní centrum Josefov

Předmět projektu

Bude vybudováno veřejné polyfunkční zařízení nabízející vhodný prostor pro setkávání obyvatel komunity a realizaci sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zařízení poskytne vhodné zázemí pro základní sociální poradenství zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace občanů.

Neméně důležitou funkcí centra je podpora rozvoje neformálních struktur, rozvoj místní komunity, zlepšení komunikace mezi skupinami v komunitě, poskytování komunitních a veřejných služeb a materiálně technického vybavení pro realizaci aktivit komunity jako celku, i jednotlivých spolků a spontánně vzniklých neorganizovaných sekundárních sociálních skupin občanů.

Komunitní centrum bude využíváno pro aktivity organizované obcí, poskytne důstojné prostory pro setkávání občanů k projednání veřejných záležitostí, např. projektů, a konání tradičních kulturních akcí např. pravidelné setkávání seniorů, vánoční posezení zastupitelů se seniory, oslavu MDŽ, dosud realizovaných v nevhodných podmínkách staré budovy OÚ. Umožní i konání akcí, které byly v případě nepřízně počasí rušeny a organizaci akcí, které nemohly být vzhledem k materiálně technickým podmínkám realizovány, např. přednášky a kurzy (jazykové, počítačové..) pro občany. Do budovy bude přemístěna obecní knihovnička, zajišťující občanům knihovnické služby včetně přístupu k internetu, kopírování apod.

Půdorys

Půdorys 1 NP

Rez

Pohledy

Stav projektu

Získáno stavební povolení, poskytnuta dotace ve výši 5.000.000 Kč, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.