AKTUÁLNĚ

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

VEŘEJNÁ SBÍRKA  k projektu "Místo, kde žijeme"  byla ukončena. Za získané prostředky jsme nakoupili lavičky do amfiteátru, osivo na trávník a materiál na cestičky. Děkujeme všem dárcům! 

  Více informací

Nákupní turistika

Občanům nad 60 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

Senior taxi - získána dotace od Karlovarského kraje, vůz objednán.

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba byla dokončena.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme"    Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 21. 11. 2018.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dokončovací práce na workoutovém hřišti

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STAV PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Pro většinu projektů je nezbytnou podmínkou existence Rozvojového programu obce, tento dokument  byl vytvořen v rekordně krátkém čase také díky spolupráci občanů. V celkově podfinancované obci je těžké vybrat  investiční priority,  jsme rádi, že ještě běží některé dotační tituly, snažíme se tedy využít posledních možností spolufinancování. 

Dokončené a rozpracované projekty jsou uváděny samostatně. Níže jsou stručně charakterizované projekty připravované:

Revitalizace centra obce kolem požární nádrže - projekt dokončen, k nahlédnutí na OÚ, před dokončením proběhla konzultace s občany zaměřené na vyjádření se k projektu, účast minimální. Čekáme na vyhlášení dotačního programu.

Na setkání starostů byla domluvena spolupráce na vybudování cykloturistické trasy směr Kraslice, práce ve fázi příprav a získávání zdrojů financování.

Chodník - púvodní projekt odložen, jeden z nezbytných souhlasů od majitele pozemku nebyl dán, musela se provést změna projektu a v dotčeném místě zúžit chodník, současné zastupitelstvo se po přepracování projektu předchozím ZO vrátilo k původní myšlence vybudování parkoviště a propojení chodníku až do Hřeben. 

Kanalizace a vodovod - nová výstavba Josefov, příprava projektové dokumentace, projektové práce jsou před dokončením. Obec zažádala o 2.000.000 Kč z rozpočtu Vodohospodářské společnosti, s. r. o. a bude žádat o dotaci z rozpočtu KvK.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Revitalizace parku novorozenců a přilehlých pozemků - na 15. ZO byl odsouhlasen záměr vypracování projektu, nosnou myšlenkou je za budovou OÚ až k hříšti vytvořit odpočinkovou zónu s parkovou úpravou. Byly osloveny také Lesy ČR s návrhem na výměnu přilehlého lesa (až ke krmelci) za obecní les. Lesy ČR v současné době pozemky nevyměňují, žádost zamítly, les je možno se souhlasem Lesů ČR využívat po domluvě s Ing. Fousem. V budoucnosti by se i les, kam jsou místní občané zvyklí chodit na houby, procházky apod. mohl stát součástí ucelené zóny klidu.  V nejbližších týdnech se uskuteční setkání projektanta s občany, bude prezentována první studie revitalizace prostoru.

Sběrný dvůr - projekt vypracován, podána žádost o stavební povolení, připravovány podklady. Vyřeší se několik problémů najednou - umístění techniky, zázemí pro zaměstnance, skladové prostory, zvelebení celého prostoru v blízkosti návsi.

Prvky pasivního odpočinku - v zatáčce nad Luhem a v Parku novorozenců chceme vybudovat sezení s interaktivními naučnými prvky pro děti i dospělé. Ve fázi příprav, čekáme na vypsání dotace.