AKTUÁLNĚ

Dne 15. prosince 2018 Kulinářský workshop plakát

Dne 15. prosince 2018 Posezení s důchodci Plakát

 

 

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

Nákupní turistika

Občanům nad 60 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

Senior taxi - získána dotace od Karlovarského kraje, vůz objednán.

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba byla dokončena.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme"    Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 21. 11. 2018.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PRÁCE NA PROJEKTU:

Starosta předložil v září zastupitelstvu záměr vystavět  z dotace komunitní centrum v obci Josefov . Po schválení  záměru ZO byli osloveni a seznámeni s podmínkami tři projektanti. Podmínkami stavby - skloněná střecha, aby odpovídala vesnickému stylu, umístění knihovny, rozpočet do 6 mil Kč bez DPH.  Vypracovaná vizualizace centra byla v listopadu projednána s občany při veřejném setkání. Připomínky občanů byly následně zapracovány do projektu.  V současné době je již projekt hotov, vyjadřují se k němu příslušné orgány, v lednu byla konečná verze představena občanům. Termín podání žádosti o dotaci do 1. 3. 2018. V srpnu byla žádost schválena. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

ÚČEL:

Komunitní centrum je veřejné polyfunkční zařízení nabízející vhodný prostor pro setkávání obyvatel komunity a realizaci sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zařízení poskytne vhodné zázemí pro základní sociální poradenství zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace občanů.

Neméně důležitou funkcí centra je podpora rozvoje neformálních struktur, rozvoj místní komunity, zlepšení komunikace mezi skupinami v komunitě, poskytování komunitních a veřejných služeb a materiálně technického vybavení pro realizaci aktivit komunity jako celku, i jednotlivých spolků a spontánně vzniklých neorganizovaných sekundárních sociálních skupin občanů.

Komunitní centrum bude využíváno pro aktivity organizované obcí, poskytne důstojné prostory pro setkávání občanů k projednání veřejných záležitostí, např. projektů, a konání tradičních kulturních akcí např. pravidelné setkávání seniorů, vánoční posezení zastupitelů se seniory, oslavu MDŽ, dosud realizovaných v nevhodných podmínkách staré budovy OÚ. Umožní i konání akcí, které byly v případě nepřízně počasí rušeny a organizaci akcí, které nemohly být vzhledem k materiálně technickým podmínkám realizovány, např. přednášky a kurzy (jazykové, počítačové..) pro občany. Do budovy bude přemístěna obecní knihovnička, zajišťující občanům knihovnické služby včetně přístupu k internetu, kopírování apod.

Půdorys

Půdorys 1 NP

Rez

Pohledy