AKTUÁLNĚ

VÁŽENÍ OBČANÉ,  PŘEJEME PŘÍJEMNĚ STRÁVENOU DOVOLENOU A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ.  Zastupitelstvo obce Josefov

Slunce

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA  k projektu "Místo, kde žijeme" Plakát  Více informací

 

Nákupní turïstika

PRÁZDNINOVÁ HRA PRO DĚTI - POZNEJTE REGION A  ZASOUTĚŽTE SI S PERMONÍČKEM

INFORMACE

Občanům nad 55 let pomůžeme v případě zájmu získat SENIOR PAS. 

http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba by měla být dokončena do 14. 9.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme" probíhá.   Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, v procesu schvalování.

Elektromobil - v květnu získaná dotace, vysoutěžen dodavatel, objednávka zaslána.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 20. 5. 2018.

Ivana Černíková

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Obsah

PRÁCE NA PROJEKTU:

Starosta předložil v září zastupitelstvu záměr vystavět  z dotace komunitní centrum v obci Josefov . Po schválení  záměru ZO byli osloveni a seznámeni s podmínkami tři projektanti. Podmínkami stavby - skloněná střecha, aby odpovídala vesnickému stylu, umístění knihovny, rozpočet do 6 mil Kč bez DPH.  Vypracovaná vizualizace centra byla v listopadu projednána s občany při veřejném setkání. Připomínky občanů byly následně zapracovány do projektu.  V současné době je již projekt hotov, vyjadřují se k němu příslušné orgány, v lednu byla konečná verze představena občanům. Termín podání žádosti o dotaci do 1. 3. 2018

ÚČEL:

Komunitní centrum je veřejné polyfunkční zařízení nabízející vhodný prostor pro setkávání obyvatel komunity a realizaci sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zařízení poskytne vhodné zázemí pro základní sociální poradenství zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace občanů.

Neméně důležitou funkcí centra je podpora rozvoje neformálních struktur, rozvoj místní komunity, zlepšení komunikace mezi skupinami v komunitě, poskytování komunitních a veřejných služeb a materiálně technického vybavení pro realizaci aktivit komunity jako celku, i jednotlivých spolků a spontánně vzniklých neorganizovaných sekundárních sociálních skupin občanů.

Komunitní centrum bude využíváno pro aktivity organizované obcí, poskytne důstojné prostory pro setkávání občanů k projednání veřejných záležitostí, např. projektů, a konání tradičních kulturních akcí např. pravidelné setkávání seniorů, vánoční posezení zastupitelů se seniory, oslavu MDŽ, dosud realizovaných v nevhodných podmínkách staré budovy OÚ. Umožní i konání akcí, které byly v případě nepřízně počasí rušeny a organizaci akcí, které nemohly být vzhledem k materiálně technickým podmínkám realizovány, např. přednášky a kurzy (jazykové, počítačové..) pro občany. Do budovy bude přemístěna obecní knihovnička, zajišťující občanům knihovnické služby včetně přístupu k internetu, kopírování apod.

Půdorys

Půdorys 1 NP

Rez

Pohledy