AKTUÁLNĚ

OČKOVÁNÍ PSŮ Info

 

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

 

Upozornění

VEŘEJNÁ SBÍRKA  k projektu "Místo, kde žijeme" Plakát  Více informací, Aktuální průběh

Nákupní turïstika

PRÁZDNINOVÁ HRA PRO DĚTI - POZNEJTE REGION A  ZASOUTĚŽTE SI S PERMONÍČKEMINFORMACE

Občanům nad 55 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba by měla být dokončena do 19. 9.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme" probíhá.   Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. 2018.

Ivana Černíková

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Obsah

MOŽNOST POMOCI

Brigády:

1. 9. 2018 od 9:00 h proběhne první společná brigáda - budeme budovat cestičky, natírat lavičky, informační tabule, upravovat odvodňovací tok atd. Nářadí sebou. Drobné občerstvení a hudba zajištěna.

29. 9. 2018 od 9:00 h druhá společná brigáda, budování amfiteátru, dokončovací práce v areálu. 

Finančně:

VEŘEJNÁ SBÍRKA K PROJEKTU "Místo, kde žijeme"

Obec Josefov na základě podnětu členů realizačního týmu projektu "Místo, kde žijeme" vyhlašuje veřejnou sbírku. Účelem sbírky je získat prostředky na vybudování místa společného setkávání a konání kulturních a jiných akcí. Snahou je oslovit každého, komu není vzhled obce lhostejný a chce tento počin osobně podpořit. Přispěvovatelé budou se svým svolením zapsáni v seznamu dárců.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2018 můžete finančně přispět na zakoupení mobiliáře tj. laviček, informačních tabulí, košů ... keřů,  květin.... Libovolně vysokou částku lze zaslat na transparentní účet č. 2301453125/2010, vložit do pokladničky na OÚ či přispět na vybraných společenských akcích obce Josefov.  Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Karlovarského kraje pod číslem jednacím 2317/FI/18.

Při zasílání finančních prostředků přes účet není třeba uvádět žádné další informace. Pokud však dárce souhlasí se zveřejněním svého jména v seznamu dárců a bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky musí uvést do zprávy pro příjemce při zasílání platby své jméno a příjmení. Pro zájemce o potvrzení daru je připravena darovací smlouva, popř. může požádat o vydání osvědčení.

účet

Prispěvovatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s péčí řádného hospodáře. Po skončení sbírky bude zveřejněno využití získaných prostředků.

Přispět můžete také na DARUJME.CZ, https://www.darujme.cz/projekt/1201080.

POJĎME SPOLEČNĚ BUDOVAT OBEC KRÁSNĚJŠÍ. VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!

Plakát

 

Info Info

NADACE VIA v rámci programu "Místo, kde žijeme" každý rok pomáhá vybraným obcím s podporou nápadů, díky kterým vznikne v rámci komunitního plánování společné dílko (úprava návsi, odpočinková zóna apod.). V průběhu roku 2017 se nám podařilo dostat se se svou žádostí mezi 11 finalistů a na konec získat jako 1 z obcí podporu od nadace.

Co nového u nás vznikne, závisí na nás všech.

Informace: na FB a webu obce, na FB "Místo setkávání Josefov".

Časový harmonogram projektu  

Předpokládaný průběh

Jak jde čas aneb krok za krokem našim komunitním projektem:

10. 7. 2017           Podání žádosti o grant, na základě žádosti jsme byli vybrání mezi 11 finalistů

30. 8. 2017           Návštěva hodnotící komise Nadace Via v obci, setkání s autory projektu a přizvanými aktivními občany

13. 9. 2017           Obdržli jsme informaci a gratulaci k  získané podpoře - v 11. ročníku programu "Místo, kde žíjeme" bylo podpořeno                                 8 obcí z ČR. Tisková zpráva

28.-29. 10. 2017 První víkendový seminář pro podpořené - "Jak zapojovat veřejnost", obec zastupoval starosta Mgr. Jan Onak, fotografie z víkendu https://www.facebook.com/pg/mistokdezijeme/photos/?tab=album&album_id=1976267252589188

14. 11. 2017  První schůzka dobrovolníků s mentorkou

23. 11. 2017 Schůzka realizačního týmu ve složení:  Martina Vavřínová (vedoucí projektu, informovanost Hřebeny, komunikace za tým s mentorkou), Ivana Černíková (zápisy, informovanost luhu nad Svatavou), Jaromír Pavlíček (technický dozor, informovanost Radvanov), Šárka Hertlová (korektor textů), Katrin Bradner (organizátor akcí), Naděžda Vachovcová (catering), Kristýna Franzová, Jan Onak (komunikace za projekt s Nadací),  Renata Hethová (přenos informací na web a FB obce).

Meziobdobí -  vznik loga, oslovení projektantů, rozdělení rolí v projektu, podpůrné akce, informování veřejnosti.l

Autor loga našeho projektu je David Pavlíček z Radvanova.

Z tisku https://sokolovsky.denik.cz/zprav y_region/diky-projektu-i-mistnim-dostane-kultura-novy-prostor-20171219.html

9. 1. 2018 od 15:30 h přípravné setkání realizačního týmu s mentorkou.

19. 1. 2018   První veřejné setkání realizačního týmu, mentorky, projektanta a občanů od 15:15 h. 

Po společné prohlídce prostranství následovala schůzka s projektanty a mentorkou z nadace.  

"V pátek 19. ledna úspěšně proběhlo 1. plánovací setkání k projektu Nadace Via "Místo, kde žijeme". Přítomní měli možnost aktivně se zapojit do plánování podoby veřejného prostranství. Celou akci aktivně vedla mentorka Kristýna Fantová. Pracovalo se společně i ve skupinkách, lidé mohli hlasovat pro priority, nápady, poukázat na možné problémy či navrhovat řešení. Všechny podněty byly sepsány, zakresleny a předány přítomným architektům. Ti získané informace zapracují do konkrétních návrhů na příští schůzku. Pokud by někdo rád ještě k projektu něco dodal, je možné do konce ledna psát na ou-volny@volny.cz, zprávy budou následně předány architektům. Všem občanům velmi děkujeme za to, že přišli. Velké díky také všem, kteří schůzku připravili".  Za realizační tým M. Vavřínová"

20.-21. 1. 2018 Druhý  víkendový seminář pro podpořené, tentokrát na téma fundrising. Za realizační tým se zúčastnily paní Naďa Vachovcová a Bc. Katrin Brandner, DiS.

10.-11. 3. 2018 Třetí víkendový seminář pro podpořené, a to na téma organizace brigády. Za realizační tým se zúčastnili pan a paní Černíkovi.  Krátká zpráva http://www.nadacevia.cz/2018/03/11/lepsi-je-koupit-tatranku-nez-cihlu/

24. 3. 2018 Druhé veřejné setkání - prezentace zpracované studie. 

Odsouhlasená studie architektů. Studie