AKTUÁLNĚ

Dne 15. prosince 2018 Kulinářský workshop plakát

Dne 15. prosince 2018 Posezení s důchodci Plakát

 

 

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

Nákupní turistika

Občanům nad 60 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

Senior taxi - získána dotace od Karlovarského kraje, vůz objednán.

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba byla dokončena.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme"    Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 21. 11. 2018.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZAJÍMAVOSTI V OBCI

KAPLIČKA sv. Josefa

Stavba v barokním stylu,  obnovena z dotací od Karlovarského kraje a částečně z veřejné sbírky, do které přispěla většina obyvatel.  Občané dostali za příspěvek potvrzení, tzv. odpustky byly slosovány, výherce převzal symbolicky klíč a získal výsadu péče o kapličku.

Tato kaplička, podle informací z místního zpravodaje, na počátku sedmdesátých let minulého století podlehla tlaku tehdejší doby a byla zbořena.  Podle místních občanů je původní zdivo kapličky uloženo v základech jednoho z  rodinných domů.

Původní kaple byla zasvěcena více svatým. Když se Josefovští rozhodli kapli obnovit, volba padla na Josefa. Obnovenou kapli zasvěcenou svatému Josefovi vysvětili v Josefově na Sokolovsku v den svátku Josefa.  Aby symbolika jmen byla úplná, kapli vysvětil páter Josef Szczepaniak. Páter věnoval do kaple také sochu. Kromě pátera Josefa zůstane navždy významnou osobou v historii kapličky pan Ladislav Čížek, bývalý starosta obce.

kapličky

 U silnice směrem na Krajkovou stojí další kaplička, která byla vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Výklenková kaplička je zasvěcena Janu Nepomuckému.

Pokud se vydáte do sídla Hřebeny, na odbočce z hlavní silnice je z návrší u křížku (z 2. poloviny 19. století) nádherný výhled na Krušné hory a okolí.

Hřebenská boží muka

Při cestě k bývalému mlýnu narazíte na  pamětní kříž, v minulosti označován jako smírčí.  Původně stál tento kamenný objekt na protějším břehu. Na současné místo byl přemístěn někdy po roce 1979.  Do přední strany je vytesán Kristův monogram IHS (Jesus Hominem Salvator – Ježíš Spasitel lidstva), pod monogramem se nacházejí tři hřeby zapíchané v srdci, znak řádu jezuitů. Pod znakem se nachází nápis „TAMA / BL“ jehož význam není dosud znám. Ze zadní strany se nachází nápis „… 709 / … IST.ER.T/ … N 9.MA/ … .FRISCHE. / V.LAN/ TZ.“.  Interpretace tohoto nápisu vedla k domněnce, že se zde 9. května v roce 1709 stala vražda, proto se objekt řadil mezi smírčí kříže. Josef Brtek však při archivním studiu v matrikách nenalezl v dané době žádnou zmínku o spáchané vraždě, o smírčí kříž se tedy nejedná. Naopak nalezl záznam o úmrtí ze dne 6. května 1709, kde se uvádí, že po 6 týdnech byla nalezena ve Svatavě utopená dvacetiletá Markéta Frietzschová z Lomnice. Na základě těchto skutečností je možné tento kamenný objekt považovat spíše za boží muka, která mají připomínat tuto nešťastnou událost.

 

HRAD A ZÁMEK HARTENBERGHRAD

 V malebném údolí řeky Svatavy se na strmém ostrohu vypíná  zřícenina  hradu, dříve hradu i zámku Hartenberg. Hrad měl v minulostI  dramatický osud, byl obléhán a dobýván, pleněn a rozechvíván zemětřesnými roji a několikrát skončil v plamenech. Hrad a okolní krásná příroda láká milovníky historie, poskytuje příležitost k procházkám a odpočinku. S historií samotného hradu je úzce spjata historie celého území. Více informací na http://www.hartenberg.cz/.

 

CYKLOTRASY A TURISTICKÉ KRASY

V současné době územím Josefova prochází modrá turistická stezka, která vede ze Sokolova přes Svatavský vrch podél levého břehu řeky Svatavy. U nádraží v Hřebenech se cesta stáčí k zámku a pokračuje do Krajkové. Obcí  prochází  2 cyklotrasy, trasa č. 2178 kopíruje silnici směrem Krajková, trasa č. 2179 vede po silnici Habartov-Josefov-Hřebeny, železniční zastávka.  Více informací, zajímavé tipy, odkazy, videa apod.:

www.kctkv.cz

PAMÁTNÉ STROMY

Hřebenské lípy, chráněné od roku 2010, rostou ve svahu mezi loukami JV od hranice zástavby. Pokud se zastavíte u křížku blízko silnice nemůžete si jich nevšimnout. Obě lípy mají zajímavé, nízké, pohárovitě projmuté kmeny a po svahu velmi nápadné kořenové náběhy.

Borovice u Hartenberku se nachází na severní straně ostrohu nad Dolinskym potokem, východně od zámku v lese nad pravým břehem řeky Svatavy cca 135 m sz. od železniční zastávky Hřebeny.  Je nejsilnější památnou borovicích v Čechách, kmen se ve dvoumetrové výšce dělí na dva samostatné vrcholy, které jsou srostlé do výšky 6 m.

Smrk pod Hartenberkem se nachází v lesním porostu na pravém břehu Dolinského potoka na SV úpatí ostrohu pod zámkem Hartenberk cca 130 m severně od železniční zastávky Hřebeny. Má silný, prohnutý kmen, výrazné kořenové náběhy, vysoko nasazenou korunu.

Radvanovská lípa bude pravděpodobně dašlím památným stromem na území naší obce, o jejich osudu probíhají  nyní jednání na MÚ v Sokolově.

památné stromy

Olověný Hartenberg

V sobotu 29. 3. 2014 byla zslavnostně otevřena naučná stezka „Olověný Hartenberg“. Nápad vzešel z hlav členů občanského sdružení PERMON, a byl realizován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Necelé 4km dlouhý okruh naučné stezky vede překrásnou přírodou, lesním komplexem severně od Hřeben . Na stezce  čeká na návštěvníky 14 tabulí, na kterých naleznou nejen výběr z dostupných údajů o historii těžby olověných rud ve zdejší oblasti, a řadu dalších informací o historii obecně, geologii, mineralogii či tektonice mikroregionu Oloví a okolí. Pro zpestření jsou – zejména pro milovníky tajuplných příběhů – přichystány i tři tabule s pověstmi, vážícími se k tomuto kraji. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout dochované pozůstatky po středověké hornické činnosti – četné štoly, propadlé šachtice, jednotlivé pinky i pinkové tahy, hlušinové haldy a po nevelké odbočce z trasy naučné stezky i dědičnou odvodňovací štolu zdejší části rudního revíru – štolu Petrus (nebo též Petr).

 

Absolvování  trasy naučné stezky není náročné,  vycházkovým tempem tvrá 2 hodiny, je vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Cestou je možno si odpočinout a načerpat nové síly minimálně na dvou vhodných místech (menší tábořiště a trampská osada Modrá kotva). Přitom se návštěvník bude pohybovat v překrásném lesním terénu s množstvím upravených cestiček, na trase je pouze jeden prudší výstup.

 

 

Více viz OLOVĚNÝ HARTENBERG,  ukázka INFORMAČNÍ PANELY.pdf.

BLÍZKÉ OKOLÍ OBCE

Atraktivní lokalitou pro turisty a cyklisty je cca 8 km vzdálený Šibeniční vrch, na který vede naučná stezka z Oloví, s Kaplí Nejsvětější Trojice (mystické místo uprostřed lesů, postaveno ze strusky,  umělá jeskyně) a  nově otevřená rozhledna Cibulka (ocelová konstrukce s kopulí ve tvaru cibule a nádherným výhledem až do Doupovských hor a německé části Krušných hor). Nedaleké Olovi se pyšní bohatou historií, zejména sklářství, lesy vhodnými k houbaření a sítí turistických i cyklystických stezek.  Více viz ROZHLEDNA CIBULKA, NAUCNA STEZKA OLOVÍ.

 

Koláž

Ve vzdálenosti 3 km se v rámci rekultivace dolového území napouští jezero Medard. Po napuštění bude ve vodní nádrži 490 ha vody, největší hloubka cca 50 m,  v případě větru vlny 2 m,  břehová linie 12 km, a  díky technologii napouští má být voda čistá jako ve skandinávských jezerech. Území jezera je dnes tzv. přechodně chráněnou plochou, je objevitelským rájem i pro laiky. Na svazích můžete vidět třetihorní pařezy, Medard je bohatý na různé druhy vodních organismů a je útočištěm pro vodní ptáky. Díky síti zpevněných cest v okolí je oblíbenou destinací cyklistů, včetně rekreačních. viz MEDARD.

Přes Medard a dále po cyklostezce (nebo po silnici) dojedeme do Sokolova,  okresního města, které si možná většina z Vás spojí s těžbou hnědého uhlí. Až při bližším poznání zjistíte, že je to město s řadou památek, parky a krásnou okolní přírodou Krušných hor a Slavkovského lesa, viz http://www.sokolov.cz/.

Za návštěvu stojí určitě ta jemná hora Krudum. Hora, vysoká 838 m. n. m. byla již v dávnověku nazývána nejkrásnějším místem Slavkovského lesa. Do podvědomí veřejnosti se místo dostalo zejména po výstavbě rozhledny v roce 1932. Hora je úzce spjata s kostelem svatého Mikuláše. K oběma místům se váže mnoho zajímavých pověstí.  V blízkosti najde zvídavý návštěvník dosud neobjasněné záhady viz http://www.slavkovsky-les.cz/tajemna-hora-krudum/.