Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 06/2003 červen

Blahopřejeme k významným životním výročím

pí MUDR. Šárce Hertlové
p Zdeňkovi Drobnému
pí Miroslavě Vydrové

Dnes 06.06. v 10,00 hod v Praze v budově Parlamentu ČR bude zástupcům obce předán dekret o udělení znaku a praporu naší obce. Dekret bude předávat předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Lubomír Zaorálek. Za obec se zúčastní starosta p Ladislav Čížek a předseda národnostního výboru p Josef Šťastný.

Informace

Červnové zasedání zastupitelstva se bude konat po referendu v pondělí 16.06. 2003 od 17,00 hod v zasedací místnosti OÚ. Při této příležitosti si mohou zájemci prohlédnout náš první byt, který byl dokončen na bývalé půdě OÚ. Během měsíce července proběhne kolaudace a byt bude připraven pro prvního nájemníka. Na červencovém zasedání zastupitelstva budou schváleny nájemní podmínky.

POZVÁNKA

Obecní úřad v Josefově zve všechny občany, aby se 13.06. 2003 od 14,00 hod do 22,00 hod nebo 14.06.2003 od 8,00 do 14,00 hod. zúčastnili referenda o přistoupení ČR k EU.

Rozhodněte o své budoucnosti.

Upozornění

15.06.2003 je poslední termín, do kdy mohou majitelé, kteří získali v posledních letech parcelu od pozemkového fondu doručit na OÚ svůj záměr budoucího využití. Tento záměr potřebujeme pro přípravu územního plánu našich katastrů (Luh nad Svatavou a Radvanov). Pozemky, na které do 15.06.2003 nezískáme záměry využití, nebudou do zpracování územního plánu zařazeny.

Vzor hlasovacího lístku: Hlasovací lístek

President republiky v souladu s ústavním zákonem č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil konání referenda ve dnech 13. a 14. června 2003.

Otázka pro referendum zní:

"Souhlasíte s tím, aby se česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

Odpověď na otázku:

Ano Ne

POZVÁNKA

Dne 23.06.2003 (pondělí) od 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ proběhne beseda o zdravém způsobu života spojená s ochutnávkou a prodejem racionální výživy. Obecní úřad vyzývá občany k hojné účasti.

Hodnocení dětského dne

Den po josefovské slavnosti, v neděli 01.06.2003 se do 14,00. hod na obecním hřišti sešlo na 80 dětí a dospělých. Pořadatelé připravili pro děti čtrnáct netradičních disciplin. Soutěžící v jednotlivých disciplinách získávali žetony, dle vyjádření dětí peníze, za které mohli v našem stánku nakoupit různé sladkosti či drobné hračky. Účast oproti minulému roku byla podstatně vyšší, zájem dětí byl odměnou pro pořadatele. Finanční krytí akce 3000,- Kč od obce Josefova 1000,- Kč místní organizace KSČM.

Hodnocení "Kácení máje"

Soutěž pivařů vyhrál abstinent

Josefov - Hospoda v Josefově je už pěknou řádku let zavřená. Soutěž v pití piva tu má ale tradici. Celá vesnice v sobotu při velké taneční párty na návsi znovu užasla. Jak někdo může prolít hrdlem tři půllitry piva za necelých pětadvacet vteřin? Jan Štefka to dokázal ze všech devíti soutěžících nejrychleji. Potom se dušoval. že už tři roky alkohol nepije.

"Opravdu už tři roky abstinuji a budu v tom pokračovat. Dřív jsem totiž pil hodně. Před soutěží jsem měl ale fakt hroznou žízeň. Celý den jsem ležel pod autem a z toho horka jsem byl pěkně vyprahlý", svěřil se. To když do sebe litr a půl vyklopil, dal pusu svému dítěti v náručí a od starosty převzal měšec se stovkou desetikorunových mincí.

Přitom se atrakce, na kterou čekalo tři sta lidí, málem ani nekonala. nepřijela družstva pivařů ze sousední Svatavy (ti nevrátili vloni vyhraný putovní pohár) ani z Krajkové. A tak organizátory museli zachránit dobrovolníci z davu, a tedy soutěž jednotlivců.

"Takhle tahat chlapy na pivo, to jsem ještě neviděl. Ženy mohou také. Znám tu pár pivařek. Že jo paní Vymazalová?"slídil moderátor vesele mezi přihlížejícími.

Někteří v sobě měli pár piv, už když na start šli. Nebo spíš se potáceli. Chlapík s přezdívkou Mekky Messer si dokonce lahev plzeňského odložil přímo na soutěžní stůl, a než starosta-číšník Ladislva Čížek s trojicí půllitrů přiběhl, dvakrát si loknul. František Hruška si zase vymínil, že bude pít ve stoje. "Je zvyklý na bufet. Na stojáka,"ozvalo se v davu.

Jaroslav Čížek se pro změnu vrhl na pivi předčasně, ještě než startér zmáčkl stopky. "No co? Má žízeň!" prohlásil kdosi. A na adresu startéra dodal: "Minule stopoval na šestce a jak to dopadlo." V Josefově se pak na vybetovaném parketě u ohně tančilo pod taktovkou muziky až do rána.

Bohumil Zeman

  • Starostka Svatavy měla od pondělí 26.05.2003 dovolenou a má jí do současnosti. Z tohoto důvodu jsem s ní o neúčasti nemluvil
  • Starosta Krajkové nesehnal zájemce, rovněž i ve Svatavě byl důvod zřejmě stejný.
  • Kácení se zúčastnilo na 400 diváků.
  • Na vstupném se vybralo 5 120,- Kč.
  • Platících diváků bylo 256.
  • Hudba stála 4 500,- Kč.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber