Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 07/2003 červenec

Blahopřejeme k významným životním výročím

pí Hutterové Irmargdě
p Kmecovi Ondřejovi
Šafarikové Aleně
pí Vernerové Janě

Na přelomu měsíce srpna a září se bude budovat přivaděč vodovodu Radvanov. O dodavateli této stavby bude rozhodnuto koncem července. OÚ Josefov tyto firmy:

  1. Volmut a Strunz
  2. JV - stavební a obchodní spol. s r.o.
  3. VOSS Sokolov s.r.o.
  4. Ekol Lítov

Obecní poplatky byly splatné do 30.06.2003. Všem neplatičům bude koncem července zaslán platební výměr. Jedná se o 32% našich spoluobčanů.

Připravované akce

Sobota 19.07.2003 do 18,00 hod.

Zveme všechny amatérské zpěváky na IV. ročník Josefovského DO-RE-MI. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Cena pro vítěze v každé kategorii je tradiční - měšec ze 100 desetikorunami. Všichni účastníci v dětské kategorii obdrží malou pozornost. Po skončení soutěže hraje k tanci a poslechu do 02,00 hod. skupina Meteor. Zveme všechny příznivce dobré zábavy k hojné účasti.

Sobota 16.08.20030 se od 18,00 hod. na návsi uskuteční druhý ročník "Josefovských snadných prachů". Soutěžit se bude ve třech disciplinách:

  1. Pojídání

  2. Sport

  3. Zručnost

Soutěžící se vybírají z platících diváků těsně před soutěží. Výhrou je pětistovka na dlaň.

V pátek 27.06.2003 se uskutečnilo jednání společnosti Sokolovská Vodárenská s.r.o., předmětem jednání bylo určení ceny vody na druhé pololetí letošního roku. Bylo rozhodnuto ponechat do konce roku cenu vody a stočného v původní výši. Nová cena vody (dvousložková) by měla platit od 01.01.2004. Zástupce Sokolova ve sdružení opět upozornil, že v případě, nebude-li dvousložková cena schválena, město Sokolov ze s.r.o. vystupuje.

Jak jsme hlasovali v referendu o vstupu ČR do Evropské unie.

Účast v referendu činila 59%.
Pro vstup hlasovalo 70,6%.
Proti 29,4%
Děkujeme všem občanům, kteří se hlasování zúčastnili a tak projevili svůj zájem o věci veřejné.

Během měsíce července a srpna má zaměstnankyně OÚ Josefov každý čtvrtek a pátek dovolenou. V těchto dnech na úřadě nikdo nebude.

Hodnocení pořádaných akcí

Minulý měsíc se konal V. ročník ?Nohejbalového turnaje o pohár starosty Josefova". Turnaje se zúčastnilo 7 dvojic. Turnaj, který se hrál systémem každý s každým, měl dramatické zakončení, neboť dvojice na prvních třech místech měly stejný počet bodů a stejné skóre. O vítězi rozhodl až mini turnaj, ve kterém zvítězila již po třetí moravská dvojice Zapletal, Osička. Novinkou turnaje bylo improvizované utkání trojic Čechy- Morava. vyhrálo družstvo Moravy (Zapletal, Osička, Mráz) v poměru 2 : 3.

Futsalový turnaj

Minulý víkend se konal IV. ročník obnoveného turnaje o pohár starosty Josefova. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. V turnaji zvítězilo družstvo Flamengo Březová. Naše mužstvo v tuhém boji s Argentinou Sokolov získalo 3. místo. Plně lze souhlasit s hodnocením turnaje, které vyslovil p starosta Čížek: "Po nohejbalovém klání se další josefovská sportovní akce po všech stránkách vydařila. Stačí nápad, dobrá vůle a pár zapálených nadšenců a i v malé obci se dají dělat velké věci".

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber