Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 3/2002 březen 2002

Navrhovaný znak pro obec č. 5

Blahopřejeme k významným životním výročím:

p.Meinlové Heleně
p. Raškovi Antonínovi
p. Redigovi Ervínovi

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 43. zasedání konaném 4.3.2002 bylo přijato toto usnesení:

  • pověření p. Augustinové, p. Čížka a p. Uhlíkové k projednání dalšího postupu při vytváření znaku obce z heraldikem v Plzni

  • byl předběžně projednán pronájem pozemku p.č. 2/1K.ú Radvanov p. Rostislavu Vachkovi z Habartova. Odsouhlasení pronájmu bude ještě projednáno s občany osady Radvanov

  • odsouhlasen prodej pozemku č.p. 152/1 K. ú. Luh o výměře 2341 m2 slečně Lochmannové cena 55 230,- Kč

  • odsouhlasen příspěvek na dětský karneval ve výši 2000 Kč

  • schválen definitivní návrh rozpočtu na rok 2002

  • rozpočet je vyrovnaný, tudíž příjmy kryjí výdaje ve výši 1 959,20 Kč

  • odsouhlasen nákup stolů a lavic

  • odsouhlasena možnost zapůjčení lavic a stolů našim občanům za úplatu 100 Kč na dobu 3

Výzva

Pro rok 2002 jsme neobdrželi dotaci z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci Josefov, z tohoto důvodu. Obec hledá spoluobčana důchodového věku, který by byl ochoten vykonávat tyto práce na základě dohody o provedení práce. Časově dle domluvy. Bližší podmínky na OÚ v Josefově.

Novinky kauza Josefovská hospoda .

Obec Josefov versus City Invest Limited - po čtyřměsíčním klidu po odročení jednání, které se mělo konat 20.12.01 jsme obdrželi předvolání ke Krajskému soudu v Plzni na 25.4.2002 v 9 00 hod. ve stejné záležitosti.

K projednání dalšího postupu ve věci znaku naší obce uvádíme:

Navržený znak podle přání většiny respondentů ( 20 občanů) bude posouzen odborníkem pro heraldiku p. PhDr. Pelantem CSC. Na dohodnuté schůzce v Plzni. Bude dohodnuto vytvoření kvalifikovaného návrhu znaku obce. Tento bude předložen zastupitelstvu ke konečnému schválení. Jedná se o tento návrh:

Pozvánka na prodejní výstavu knih.

Dne 20.3.2002 se koná na OÚ v Josefově prodejní výstava knih „ o zdravém životním stylu“. Při této příležitosti si mohou účastníci výstavy bezplatně nechat z kontrolovat krevní tlak a obsah podkožního tuku.

Z jednání mikroregionu Svatavka:

Dne 26.2.02 se sešli zástupci mikroregionu Svatavka na OÚ v Krajkové na svém dalším jednání. Hlavním programem jednání bylo určení jednotlivých reprezentačních dnů. Konáním reprezentačních dnů je podmíněno čerpání druhé části dotace z programu „Věc veřejná“ .

Krajková svůj reprezentační den u příležitosti otevření kulturního domu v bývalé budově kina uskuteční v polovině dubna.

Josefov připravuje reprezentační den na 1.6.2002 u příležitosti „kácení máje“

Svatava 24.8.2002 jedním z bodů programu bude mikroregionální turnaj v malé kopané.

Přesný program oslav 1.6.02 v Josefově bude uveden v příštím čísle. Jako překvapení kromě mikroregionální soutěže v pití piva by mělo být vystoupení baletu na hudbu Čajkovského v podání naší mládeže.

Hodnocení brigády konané 23.2.2002 od 9 00 hod. ve škole v Hřebenech.

Brigáda byla zaměřena na úklid jedné ze dvou tříd a přilehlého soc. zařízení. V prostorách proběhly stavební úpravy ( opravy elektroinstalace, úprava záchodků a vymalování). Po deváté hodině dopoledne se sešlo v prostorách školy asi 25 spoluobčanů, dospělých a dětí z našich osad, včetně 5 z blízké obce Květné. Po druhé hodině odpolední bývalá třída vyhlížela jako společenská místnost, včetně dokončené výzdoby. Pro brigádníky bylo připraveno malé občerstvení.

Děkujeme všem za účast.

Kácení a prořezání stromů

Dne 8.3. proběhlo v našich osadách prořezávání a kácení problémových dřevin. Prořezávalo se ve všech našich osadách. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli na úklidu po této akci.

Výzva

Obecní úřad vyzývá všechny skryté talenty v pití piva, aby se přihlásili na OÚ v Josefově. Dne 1.6. v rámci reprezentačního dne Josefova proběhne mikroregionální soutěž v pití metru piv v tříčlenných družstvech na čas. Zájemci musí být z našich obcí.

Hodnocení dětského karnevalu.

V sobotu 9.3. od 16 00 hod. se ve hřebenské škole konal dětský karneval. Zúčastnilo se na 50 dětí a stejný počet dospělých. Soutěžilo se v kreslení skládání puclí a podobně. Proběhla soutěž masek, bylo vyhodnoceno 12 nejlepších masek, kterým byly předány malé věcné ceny. Po soutěži následoval tanec, rovněž byl vyhodnocen nejlepší taneční pár. Maškarním karnevalem nás provázela Katka Lochmannová oděná do kostýmu „ lidojeda“. Karneval lze hodnotit jako úspěšnou akci. Děkujeme všem maskám, pořadatelům a především Katce Lochmannové, která svým osobitým a sobě vlastním šarmem byla zárukou úspěchu.

Náklady – maškarní karneval 2000 Kč.

Zednické úpravy, oprava elektroinstalace, vymalování a výzdoba sálu v

Hřebenech 9000 Kč.

Oznámení

Bylo nám oznámeno na OÚ, že obytný dům č. 5 v Luhu nad Svatavou po zesnulé paní Procházkové je na prodej. Zájemci o tento objekt k trvalému bydlení mohou další informace získat na obecním úřadě v Josefově

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber