Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 11/2002 prosinec

Obecní úřad v Josefově přeje všem našim spoluobčanům vše nejlepší, zdraví a spokojenost v nadcházejícím roce 2003

Blahopřejeme k významným životním výročím:

p. Čížkovi Zdeňkovi
p. Urbanovi Františkovi
p. Hutterovi Rudolfovi

Pozvánka

21.12.2002 od 14 hod se koná v prostorách OÚ soutěž v karetní hře Mariáš.

01.01.2003 se koná v zasedačce OÚ od 14,00 hod. vítání nového roku. Zastupitelstvo zve občany k hojné účasti.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 1/2002 zasedání konaném dne 09.12.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

 • Úprava rozpočtu viz příloha

 • Rozpočet 2003 vyrovnaný 1 902,20 tis. Kč
 • Inventarizace k 31.12.2002 - Inventarizační komise - pí Glosová, pí Lowová, pí Štolová

Likvidační komise - pí Augustinová, pí Jurcsiková, pí Uhlíková

 • Zřizovací listina knihovny.
 • Spádová ZŠ Krajková - smlouva
 • Právník smlouva
 • Příspěvek ve výši 1500,- Kč - včelaři
 • Odměny: pí Chuderáková, pí Lochmanová, p Krob a p. Kubalák ve výši 500,- Kč, p Falber 1200,- Kč a pí Uhlíkoví 4 500,- Kč.
 • p Zuman pronájem sálu ve škole 31.12.2002 po podpisu smlouvy
 • Příspěvek důchodci 6000,- Kč na občerstvení
 • Příspěvek turnaj v "Mariáši" 2000,- Kč
 • Diskuse

Bere na vědomí

 • Krádež na OÚ

 • Odečty elektroměrů do 15.12.2002

 • Výplatní termín za prosinec 27.12.2002

Odloženo

 • Servisní smlouva s firmou Geo data s.r.o.

 • PF ČR - honitby

Ukládá

 • Přepracovat servisní smlouvu s firmou Geo data s.r.o.

 • Zjistit ceny honitby

 • Vypracovat smlouvu na pronájem tříd ve škole v Hřebenech

Informace obecního úřadu

Prodej hospody v Josefově se opět neuskutečnil, neboť na aukci se nedostavil žádný zájemce.
Předpokládaná úprava školy na Hřebenech na přestavbu budovy pro účely pečovatelského domu, bude třeba znovu uvážit, zejména pak vyjasnit eventuální náklady na jeho provoz.
Pachatele krádeže na obecním úřadě v Josefově se nepodařilo naší Polici zjistit, proto bylo další šetření odloženo.

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se opět konala v upravených prostorách školy v Hřebenech. Této akce se zúčastnilo málo dětí, což pořadatele mrzí. S poděkováním kvitujeme příspěvek paní Dudové (obchod s květinami v Sokolově), která přispěla milými dárečky pro naše děti.

Hodnocení akcí minulého měsíce

Mikulášská jízda vlakem ze Sokolova do Kraslic za naší organizační účasti se vydařila. Účast odhadujeme na 500 občanů.


Dne 13.12.2002 se konalo již tradiční setkání našich důchodců se Zastupitelstvem obce. Na setkání vystoupili naši žáci pod vedením pí Glosové (Lochmanové) a zazpívali krásné vánoční písně. Škoda, že stísněné prostory zasedačky obecního úřadu nedaly vyniknout dostatečně jejich vystoupení. Rovněž dárečky zhotovené členy výtvarného kroužku pod vedením pí Glosové a Volákové potěšili naše důchodce. Důchodci obdrželi též porcelánové miniatury, které jim věnovala organizace KSČM. Na toto setkání se rovněž dostavil poslanec PS p Ing. Pavel Hojda (KSČM), který promluvil velmi kriticky k našemu vstupu do Evropské unie a poukázal na výhody a nevýhody vstupu naší republiky do EU. Za skvělou organizaci setkání, za chutně prostřený stůl a radostné prostředí díky dvěma harmonikářům si zastupitelstvo zaslouží vřelé poděkování.

Informace o změně vlakového jízdního řádu platného od 15.12.2002

Luh - Sokolov: 3.46, 5.26, 6.26, 7.26, 8.26, 10.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.40, 20.26, 21.26, 22.00

Sokolov - Luh: 4.11, 5.01, 6.01, 7.01, 9.04, 11.01, 13.01, 14.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.15, 20.01, 21.01, 22.44

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber