Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 1/2002 leden 2002

Obecní úřad v Josefově přeje všem našim spoluobčanům vše nejlepší, zdraví a spokojenost v nadcházejícím roce 2002.

Navrhovaný znak pro obec č. 5

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Růženě Bradnerové

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 41. zasedání konaném dne 16.01.2002 bylo přijato toto usnesení:

- inventury k 31.12.01 - schváleny

- rozbor hospodaření za rok 2001 - schválen

- zápis finančního výboru - schválen

- zápis kontrolního výboru - schválen

- odkoupení pozemku 151/2 k.ú. Luh nad Svatavou

- kulturní program akcí - schválen

- byly projednány odměny zastupitelstva podle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - bylo odsouhlaseno nechat odměny ve stávající výši (50% hodnoty)

Na základě stížnosti pana Zumana na parkování nákladních vozidel na hlavní přístupové cestě do Hřeben, bylo rozhodnuto, po odtátí sněhu bude vyhrazeno parkovací místo a bude stanoven poplatek dle platné vyhlášky.

Slovo k novému roku
V září minulého roku zahájil Obecní úřad v Josefově vydávání našeho zpravodaje. Kladl si za cíl průběžně informovat občany o dění v naší obci. Doufáme, že jsme již ve vydaných čtyřech číslech tento úkol řádně splnili. V letošním roce hodláme tímto směrem pokračovat. Doufáme, že nám zachováte i nadále Vaši přízeň.

Redakce Vám přeje v novém roce hodně spokojenosti, zdraví a osobních úspěchů.

Informace o změně prodejní doby v obchodu pí. Vymazalové

Pondělí 8,30 - 10,30 15,30 - 16,30
Úterý 9,00 - 10,00 15,30 - 16,30
Středa 8,30 - 10,30 15,30 - 16,30
Čtvrtek 9,00 - 10,00 15,30 - 16,30
Pátek 8,30 - 10,30 15,30 - 16,30
Sobota 9,00 - 11,00
Neděle 10,00 - 11,00

Kulturní program akcí pořádaných OÚ Josefov
v roce 2002

2.- 3.2. Turnaj v LOŘE
9.3. Dětský maškarní bál
30.4 Pálení Čarodějnic
1.6. Kácení máje
9.6. Dětský den
23.6. Výstava výtvarného kroužku
20.7. DO - RE - MI
17.8. MISS Josefov
1.9. Sportovní odpoledne pro děti
28.9. Václavská zábava + pojídání knedlíků
5.10. Hartenberské strašení
23.11. Dětský karneval
5.12. Mikuláš
13.12. Posezení s důchodci

Výsledky ankety o znak obce

Do redakce zpravodaje došlo celkem 13 anketních lístků na znak naší obce. Pro návrh č. 1 odevzdán 1 hlas, pro návrh č. 2 odevzdáno 6 hlasů, pro návrh č. 4 odevzdán 1 hlas a pro návrh č. 5 odevzdáno 5 hlasů. Vzhledem k malému počtu odevzdaných hlasů bude anketa pokračovat.

Oznámení: v sobotu 2.2. a v neděli 3.2.2002 se uskuteční od 9,00 hod v zasedačce Obecního úřadu turnaj "O pohár starosty Josefova" v karetní hře LORA. Soutěžit budou jednotlivci a dvojice. Přihlášky se přijímají na OÚ nebo u p. Vymazala do 25.01.2002. Startovné za jednotlivce činí 100,- Kč. Peněžité ceny a občerstvení zajištěno.

Co nového v kauze Josefovská hospoda.
Krajský soud v Plzni nám písemně sdělil, že jednání ve věci splacení dlužné částky za ručení p. Třesohlavému na nákup Josefovské hospody určené 22.12.2001, bylo odročeno na neurčito a to na základě žádosti navrhovatele (City bank Londýn). Tato okolnost bohužel komplikuje jakékoliv další jednání o prodeji budovy hostince vhodnému zájemci.

Vyobrazení anketních znaků
1 2 3 4 5

Výzva
K příležitosti kácení máje 1.6.2002 proběhne výstava fotografií z historie kácení máje v Josefově. Vyzýváme všechny občany, kteří mají doma fotky z této akce, aby se přihlásili na OÚ. Ze zapůjčených fotek budou zhotoveny kopie a budou do 14 snů vráceny majiteli.