Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 01/2003 leden

Obecní úřad v Josefově přeje všem našim spoluobčanům vše nejlepší, zdraví a spokojenost v nadcházejícím roce 2003

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Saettlerová Marii
p. Franzovi Albertovi

Pozvánka

Pravidelné zasedání zastupitelstva obce Josefov se koná dne 3. února 2003 od 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Soutěž v karetní hře Mariáš se koná v zasedací místnosti OÚ dne 25.01.2003 od 13,00 hod. Maximální počet účastníků 18. Startovné 100,- Kč.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 2.zasedání konaném 6. 1. 2003, bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:

 • Smlouva s f. Geo Data

 • Smlouva – o provedení práce – sestřička

 • Smlouva PF ČR – honitba

 • Smlouva – o provedení práce – posyp Luh

 • Smlouva – prohrnování

 • Zakoupení stolu pro stolní tenis do 3000,-- Kč

Na vědomí:

 • Převzetí pronajatých prostor po silvestrovské oslavě - v pořádku

 • Přeložení čekáren

Ukládá:

 • Zakoupení alb a založení fotografií z akcí OÜ –

 • Zodpovídá pí Juresíková

 • Zakoupení věšáků do čekárny p. Čížek

Informace obecního úřadu

Pravidelný odvoz domovního odpadu v pondělí 13. 1. 2003 z osady Hřebeny a spodní části Josefova se nekonal pro nesjízdnost cest. V pondělí 20. 1. 2003 bude odvoz domovního odpadu řádně proveden. Obecní úřad žádá postižené občany o pochopení.

Výzva

obecní úřad vyzývá občany obce, kteří obdrželi nové popelnice, aby se dostavili na úřad k potvrzení jejich převzetí.

Hodnocení akcí

2. 1. 2003 proběhlo úspěšné vítání nového roku. Akce se postupně zúčastnilo přibližně 50 občanů naší obce.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber