Z P R A V O D A J
Číslo 1 / 2005 - únor 2005

Blahopřejeme k významným životním výročím :
- p. Čížkové Jitce
- p. Milanu Šafarikovi

Kulturní program akcí
pořádaných OÚ Josefov v r. 2005.
8.3.2005    MDŽ
30.4.2005    Pálení čarodějnic
29.5.2005    Kácení máje
29.5.2005    Dětský den
16.7.2005    DO-RE-MI
13.8.2005    Snadné prachy
28.8.2005    Sportovní odpoledne pro děti
24.9.2005    Václavská zábava
8.10.2005    Hartenbergské strašení
6.11.2005    Sázení stromů
3.12.2005    Mikulášská jízda
5.12.2005    Mikuláš
9.12.2005    Posezení s důchodci

Našla se fenka kokršpaněla
Majitel si ji může vyzvednout u p. Hrabákové Josefov 57 ( naproti obchodu).

Pozvánka
Zveme všechny naše ženy na společné odpolední posezení u příležitosti MDŽ.
Setkání se uskuteční v zasedačce OÚ od 17 00 hod. v úterý 8. března 2005.
Těšíme se na hojnou účast něžného pohlaví. Občerstvení a překvapení zajištěno.
Zve OÚ Josefov a ZO KSČM.

Oznámení
Oznamujeme občanům, že 21.1.2005 v 15:00 hod. byla po více jak sedmi letech otevřena Josefovská hospoda. Otevřeno je denně od 15:00 do 22:00 hod.
Vyzýváme občany, aby svou hojnou účastí podporovali podnikání naší hospodské p. Tobolkové.

Hodnocení akcí pořádaných OÚ
Vítání nového roku 2005
Dne 1.1.2005 od 14:00 hod. se konalo v prostorách obecního úřadu tradiční vítání nového roku. Po čtrnácté hodině se zasedačka zaplnila do posledního místa. Po přípitku začala volná zábava, která nám díky televizi vydržela jen do 20 hodiny. V průběhu odpoledne se na setkání vystřídalo na 70 občanů.
Finanční stránka :
 • nápoje zbyly z předchozí akce
 • jednohubky - 1200,-Kč

Hodnocení akcí pořádaných OÚ
Dne 5.2. proběhl v zasedačce OÚ čtvrtý ročník turnaje v karetní hře LORA. Letošní ročník měl rekordní účast. K hracím stolům zasedlo celkem dvacet hráčů. Hra byla po pět kol celkem vyrovnaná a bylo jasné, že rozhodne až poslední šesté kolo. Vítězem a držitelem putovního poháru se stal p. Benda z Krajkové, druhý byl p. Panovský z Rádu a třetí místo obsadil p. Hanák rovněž z Krajkové. V letošním ročníku nám přespolní vyfoukli všechna honorovaná místa.
Finanční stránka :
 • Občerstvení : 3 615,- Kč
 • Ceny pro vítěze : 1 358,- Kč
 • Náklady celkem : 4 973,- Kč


U S N E S E N Í
Z 26. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 16.2.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 16.02. 2005 takto :


Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • lesní dozor - odměna 1000,- Kč
 • sbírka Karlovarský kraj - příspěvek 5000,-Kč
 • vyplacení příspěvku - 20 000 Kč narození Tomáš a Jakub Milotovi
 • žádost o dotace
 • odkup pozemků Sokolovská uhelná za odhadní cenu
 • podmínky výběrového řízení pro pronájem a budoucí odkoupení nemovitosti domu č.p. 31 a st. pozemku, p.č. 303 o výměře 542m2 a p.č.304 o výměře 2480m2.
  • cena dle znaleckého posudku č. 1818-20/2005
  • způsob zaplacení kupní ceny
  • zachování rázu budovy
  • počet možného využití pracovních míst
  • vybudování parkoviště - záchytné
  • termín dokončení přestavby
  • podíl kupujícího na úhradě daně z převodu nemovitosti
  • záměr využití budovy
  • do doby převodu nemovitostí v roce 2011 bude placen nájem ve výši 8.200,- Kč.
  Nabídky do 4.3.2005 v zalepené obálce označené názvem "ŠKOLA HŘEBENY".
 • zápis finančního výboru
 • záměr pronájmu pozemku 152/1 k.ú Luh 2138m2
 • prodej dřeva na obecních pozemcích
 • smlouva ekocom
 • dodatek č. 3 VSMOS
 • MDŽ - odsouhlasená částka 8000 Kč
 • škola Krajková dohoda
 • kulturní program akcí na rok 2005

Zastupitelstvo obce Josefov deleguje :
- starostu obce Ladislava Čížka na jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s. r. o. svolané na 18 března 2005, která bude rozhodovat o programu podle pozvánky, a ukládá mu, aby za obec, jako společníka na této valné hromadě kladně rozhodl o :
 • výši vodného a stočného od 1.1.2005
 • výši nájemného provozní společnosti pro rok 2005
 • plánu investic na rok 2005
 • prodeji majetku společnosti

Zastupitelstvo obce Josefov neschvaluje :
 • žádost o sponzorský dar Aragonit

Zastupitelstvo obce Josefov bere na vědomí :
 • nastoupení pracovníka přes pracovní úřad od 15.2. do 31.7.2005

Zastupitelstvo obce Josefov odložilo na další jednání :
 • řešení zimní údržby cesty do Luhu (zpracuje p.Falber)

Změny ve státní sociální podpoře
Rozhodnutím vlády došlo od 1.1.2005 ke zvýšení částky životního minima o 200 Kč. Od tohoto minima jsou pak odvozovány dávky státní sociální podpory. Měsíční částka životního minima pro jednotlivce tedy činí 4 300,- Kč.

Částka na výživu a ostatní životní potřeby činí :
 • pro dospělé 2360,- Kč
 • pro děti do 6 let 1720,- Kč
 • pro děti od 6 do 10 let 1920,- Kč
 • pro děti od 10 do 15 let 2270,- Kč
 • pro děti od 15 do 26 let 2490,- Kč

Částka pro nezbytné náklady na domácnost činí :
 • 1940,- Kč pro jednotlivce
 • 2530,- Kč žijí-li v domácnosti 2 osoby
 • 3140,- Kč žijí-li v domácnosti 3 až 4 osoby
 • 3520,- Kč žije-li v domácnosti 5 nebo více osob

Tak například úroveň životního minima 2 důchodců činí 2 x 2360 + 2530 = 7050,- Kč.
Nebo matky samoživitelky s jedním dítětem( 9 let) činí 2360 + 1920 + 2530 = 6810,- Kč.

Je-li příjem nižší, než uvedeno, lze žádat o udělení dávky sociální podpory. O tyto dávky je třeba žádat na příslušném pracovním úřadě v místě kde je osoba hlášena k trvalému pobytu (v případě naší obce v Sokolově).

Pokud důchodce žijící sám má příjem nižší než 6 880,- Kč může žádat o příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek. Pokud žijí společně 2 důchodci činí tato částka 11 800,- Kč. Obecní úřad nabízí při sjednávání těchto příplatků pro důchodce pomoc.

Současně se zvyšováním životního minima došlo ke zvýšení minimální mzdy na 7 185,-Kč.

Výhradní pojišťovací agent České pojišťovny a.s. Jana Belková nabízí možnost uzavření a konzultace k občanskému pojištění.
Možno volat kdykoli :
607 633 324, 352 672 192

Makléřská společnost
Česká finanční a pojišťovací služba
Finanční poradenství v pojišťovnictví
Soňa Augustinová - tel. : 604 741 932

Kooperativa a.s.
Obchodní zástupce Petra Lansbajerová
tel. : 606 585 606 - Nonstop ( i soboty a neděle)
Nabízíme :
 • životní pojištění,
 • důchodové pojištění,
 • povinné ručení,
 • havarijní pojištění,
 • pojištění domácnosti,
 • pojištění rekreační chaty,
 • a další.