KALENDÁŔ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

OSTATNÍ

POPLATKY

místní poplatky na rok 2020


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky můžete zasílat na e-mail: josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla bude 4. 12. 2020.

Ing. Jiří Šenkýř


Plán obsazení KCJ

(průběžně aktualizováno)

 

POVODŇOVÝ HLÁSIČ

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ ZDE 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE

V současné době je rozvojový program obce zpracován. Dokument je nezbytný pro získání dotací, sestavování pravidelného ročního rozpočtu, vytváření územních plánů. Tak jako si většina lidí plánuje kdy pojede a kam na dovolenou, kdy se přestěhuje do nového bytu nebo domu, kdy si asi koupí nové auto, i obec musí plánovat.  VZHLEDEM K MOŽNOSTI ZÍSKAT DO KONCE ROKU DOTACE NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BYLO NEZBYTNÉ PRÁCI NA ROZVOJOVÉM PROGRAMU URYCHLIT!!! DĚKUJEME VŠEM ZAPOJENÝM OBČANŮM.

ZAPOJENÍ OBČANŮ (JAK SE MOHL ZAPOJIT KAŽDÝ Z NÁS)

1. ANKETA - základní nástrojem pro získání informací od Vás, občanů obce. Vytvořili jsme anketu podle vzoru, který používá většina obcí jako podklad pro sestavení programu.  ZA VYPLNĚNÍM DĚKUJEME!

2. PRACOVNÍ SKUPINY -  dobrovolníci z řad aktivních občanů, kterým není vývoj jejich obce lhostejný, se zapojili do diskuse s realizačním týmem, pomohli vytvořit SWOT analýzu a sestavit priority. ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME!

3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - nástoj informování široké veřejnosti. Na zasedáních byli občané průběžně informování o fázi zpracování, mohli se vyjádřit k aktuální verzi RPO Josefov, který byl zveřejňován na stránkách obce.

4. REALIZAČNÍ TÝM - je skupina , která zpracovávala program, absolvovala školení MPO,  sestavovala podklady, odpovídá za formální stránku zpracování a dokončení programu.

 

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ

 • červenec/srpen - komunikace a registrace na MPO, přístupová hesla pro obec, nabídka školení,
 • absolvován e-learningový kurz pro tvorbu programu,
 • do 30. 10. 2015 anketa od občanů,
 • 7. 10. 2015 seminář pro členy realizačního týmu v K. V.,
 • 12. 10. 2015 v 17:00 h setkání realizačního týmu a pracovních skupin,
 • 26. 10. stanovení priorit a definice vize,
 • 27. 10. 2015 v 19:05 h setkání pracovní skupiny - stanovení priorit a odsouhlasení vize,
 • do 31. 10. 2015 zpracování výsledků ankety,
 • do 5. 11. zpracována SWOT analýza, srovnávací analýza, stanoveny priority, vize,
 • 5. 11. 2015 prezentace pracovní verze na veřejném zasedání zastupitelstva,
 • do 29. 11. zapracování připomínek, formální úpravy,
 • 29. 11. 2015 schválení RPO Josefov na veřejném zasedání zastupitelstva.


PROBĚHLO PRVNÍ A DRUHÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Dne 12. 10. 2015 proběhl na OÚ workshop za účasti členů realizačního týmu a pracovní skupiny. Členové realizačního týmu seznámili přítomné se strukturou a podstatou Rozvojového programu, společně se pak pustili do sestavení SWOT analýzy. SWOTka je základem pro určení priorit obce, je podkladem pro návrh konkrétních opatření a aktivit. Všem aktivním občanům děkujeme!!!  Je škoda, že nepřišli občané z Luhu a Radvanova, ani ti, kteří obvykle chodí "křičet" na veřejná zasedání, je vhodné projevit svůj názor tam, kde to může přinést užitek.

Dne 27. 10. 2015 od 19:05 h se uskutečnilo druhé setkání pracovní skupiny, bodováním slabých a silných stránek stanovili jednotlivci subjektivní priority. Z celkového součtu bodů 15 hodnotitelů vznikly podklady pro výslednou priorizaci.

 

Pozn. RPO Josefov byl zpracován v aplikace OBCEPRO. Publikovaná je verze upravená po formální stránce, neboť aplikace neumožňuje některé formální úpravy. Obsahově jsou obě verze identické. V aplikaci bude každoročně stávajícím zastupitelstvem prováděna kontrola realizace.

A JE TO ZDE:  Rozvojový program Revize programu k 1.1.2018

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE POMOHLI PROGRAM SESTAVIT A UDĚLAT PRVNÍ VÝZNAMNÝ KROK K ZÍSKÁNÍ DOTACÍ, A TÍM ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ŽIVOTA VŠECH OBČANŮ OBCE!!!