AKTUÁLNĚ

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

VEŘEJNÁ SBÍRKA  k projektu "Místo, kde žijeme"  byla ukončena. Za získané prostředky jsme nakoupili lavičky do amfiteátru, osivo na trávník a materiál na cestičky. Děkujeme všem dárcům! 

  Více informací

Nákupní turistika

Občanům nad 60 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

Senior taxi - získána dotace od Karlovarského kraje, vůz objednán.

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba byla dokončena.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme"    Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 21. 11. 2018.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vítejte na stránkách obce Josefov!

 

Naše obec má čtyři místní části:  Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh nad Svatavou.  Historicky patřila tato sídla vždy k sobě.  Správní centrum oblasti bylo střídavě v Radvanově nebo v Josefově. Výjimku tvoří roky 1972-1990, kdy byl Josefov sloučen s Krajkovou. V roce 1990 získala obec opět samostatnost a obecní úřad se přestěhoval do Josefova.  Dne 20. 12. 2017 se Obec Josefov stala členem Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka.

 

 Informace o obci
 ZUJ: 511587 
 Počet částí: 4
 Katastrální výměra: 833,37 ha
 Počet obyvatel: 356 (k 1. 1. 2017)
 Míra nezaměstnanosti: 3,2 % (1. 1. 2017)
 Starosta: Mgr. Jan Onak, 773 668 091
 Místostarostka: Bc. Katrin Brandner, DiS.,  720 965 110
 Místní poplatky:  Poplatky
   
   
                            .

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

 

Vážení a milí občané, s potěšením Vám oznamujeme výsledky soutěže Obec přátelská rodině. V kategorii do 500 obyvatel získal Josefov krásné 2. místo v ČR.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Koncepce rodinné politiky a zpracování dokumentů přikládaných k přihlášce do soutěže. Získanou finanční odměnu použijeme na nákup sportovního vybavení, materiálu, PC, pořádání zájezdů, finanční podporu pořádaných akcí apod. Nejbližší akce se konají 9. a 10. listopadu.

 

PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE

 • Pravidelná kondiční cvičení s Markétou. Vždy v úterý od 17:00 h. Hlídání dětí zajištěno. Přijďte mezi nás.
 • V pátek 16. 11. od 17:00 h Podzimní vyrábění. Společně vyrobíme hmyzí domeček, ptačí budky a krmítka. Tatínkové vítáni.
 • V pátek 23. 11, od 17:00 h Trénink paměti. PaedDr. Z. Onderová seznámí přítomné s technikami cvičení paměti a efektivního učení. Vhodné pro všechny.
 • V pátek 30. 11. od 17:00 h Vánoční vyrábění. Společně budeme vyrábět vánoční dekorace. 
 • V neděli 2. 12.  od 17:00 h Rozsvícení vánočního stromku a vypouštění balónků s přáníčky., od 18:00 h Vánoční zpívání.
 • V neděli 9. 12.  zájezd na Loketské vánoční trhy. Odjezd ve 14:00 h. Místa doporučujeme rezervovat.
 • V sobotu 15. 12. od 10:00 h na OÚ Kulinářský workshop s Helenkou.  Dobroty ochutnáme na Posezení s důchodci.
 • V sobotu 15. 12. od 15:00 h na OÚ tradiční akce Posezení s důchodi.

Pozvánky s bližšími informacemi budou vyvěšovány postupně.

 

POZVÁNKY 

Na úvodní schůzce ke cvičení dne  9. listopadu 2018 jsme se domluvili na pravidelném setkávání v úterý od 17:00 h. Podložky, činky apod. k dispozici. Hlídání dětí zajištěno v knihovně. Přijďte si s námi zacvičit. 

Srdečně zve kulturní výbor a cvičitelka Markéta

 

Dne 23. 11. 2018 od 17:00 h proběhne v místní knihovně posezení s PaedDr. Zuzanou Onderovou na téma Trénink paměti a metody efektivního učení. Účastníci si vyzkouší v praxi několik jednoduchých triků pro lepší zapamatování si informací. Všichni jste srdečně zváni!

Plakát

 

 

 

K umístění nám blahopřála také hejtmanka KvK Mgr. Jana Mračková Vildumetzová. Děkujeme! 

 

Informace