Obec Josefov
Josefov

Historie obce Josefov

Historie Josefova

Stručně historie oblasti v ČT http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10267560605-mizejici-mista-domova/210562214000017-hrad-hartenberg/titulky

Historie obce Josefov

Historie obce je úzce spjata s rodovým hradem Hartenberk (Hartenberg, Hertenberg).  Podle historických zmínek založili rodový hrad pání z Hartenberka roku 1196 na pravém břehu řeky Svatavy v blízkosti významné obchodní cesty z Erfurtu.  Páni z Hartenbergu v roce 1362 předali panství Těmovi z Kodlic, dvořanovi císaře Karla IV. Ten je roku 1364 postoupil císaři. Od té doby se stal Hartenberg korunním jměním. Z dalších majitelů hradu jmenujme například rytíře Jana Maleříka a Matěje Šlika. Šlikové vlastnili Hartenberk až do roku 1547. Dalšími z mnoha majitelů Hartenberka byli Písnici. V 17. století přestavěl Jindřich Písnice hrad v zámek.

hrad

Za třicetileté války byl zámek velmi poškozen. V roce 1621 zámek dobyli a úplně zpustošili Bavoři. V roce 1668 vypukl v zámku požár, oprava byla dokončena až roku 1686. Za Písniců byla založena ves Hřebeny. Po polovině 18. století na panství pracovalo několik skláren, mlýny, pivovar a papírna. Poslední z rodu Písniců hrabě Julius Jindřich prodal panství své neteři Marii Josefě hraběnce Bredové. Po ní majetek zdědila v roce 1791 její dcera Marie Jana, hraběnka Auspergová. V rodě Auspergů zůstal majetek sto let. Nejzajímavějším členem rodiny byl bezesporu Josef Karel hrabě Ausperg, významný právník. Po svém odchodu ze státní služby se v roce 1815 usadil na Hartenberku, kde ho naštěvoval i Johan Wolfgang Goethe.

básník

V roce 1833 byla založena ves Josefov. Poslední majitelkou byla Františka Kopalová vlastnící velkostatek do roku 1945. Z původního hradu je zachována část hradeb, část věže, sklepy a část přízemní budovy. Současná stavba je raně barokní, obdélníkového půdorysu. K této části je připojeno mladší, také obdélníkové křídlo, které je spojeno s věží - přestavěným zbytkem původního hradu. Uvnitř vlastní zámecké budovy je mimo obytné prostory zachována kaple s původním portálem (1608) a obdelníkový rytířský sál se zašlými malbami na stropě ze 17. století.

Na skále vedle zámku stojí socha Immaculaty z roku 1696. Nespornou kulturní hodnotu má kamenný křížek nad Hřebeny z roku 1709. Škola byla ve vsi Hřebeny zřízena v roce 1840. Od roku 1901 se vyučovalo v nové školní budově. V roce 1972 byla škola zrušena kvůli nedostatku dětí.

hrad

 

JOSEFOV (JOSEFSDORF)

Původně byl Josefov statkem panství Hřebeny. Zakladatelem obce byl hrabě Josef von Auersperg, který zde nechal postavil na přelomu 18./19. stol. cihlové domy pro své poddané. Na jeho počest byla osada nazvaná Josefov.

RADVANOV

První zprávy o obci náležející k hřebenskému panství jsou z roku 1350. Po zániku panské správy patřil Radvanov střídavě k obcím Svatava, Bukovany, Luh nad Svatavou a od roku 1976 ke Krajkové.

 

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z KNIH VYDANÝM MUZEEM SOKOLOV 1937

 

Po válce v roce 1945 byl hrad zkonfiskován a poslední majitelka hraběnka Františka Kopalová byla zařazena do odsunu obyvatelstva. Na hrad přišla armáda a poté se zde usídlily státní statky. Statky si v objektu založili sýpku na obilí a brambory. Objekt začal chátrat. V 70 letech na trisní stav objektu začali upozorňovat lidé, zejména mladí nadšenci z různých spolků jako je Brontosaurus a další a získali si na čas právo záchranných prací. Po několika letech jim byl však přístup na objekt zakázán a v zimě roku 1984 vypukl na půdě objektu požár. Tento požár se podařilo uhasit. Půl roku poté v červnu 1985 však došlo k opětovnému vzplanutí opět na půdě hradu a tentokrát objekt zcela vyhořel. Následně poté byly vypáleny i nádvorní budovy . Velký krov hlavního paláce se zřítil dovnitř, na severozápadním nároží se objekt sesul až po základ. Rozsah destrukce byl mimořádný a objektu hrozilo odpamátkování.

Záchrana hradu

V roce 1997 objekt koupil soukromý majitel a pustil se do jeho záchrany.Ve spolupráci s organizací INEX SDA se zde od roku 2000 pořádají dobrovolnické workcampy. Na hrad proudí přes léto  mladí lidé, studenti z různých zemí a hrad se postupně s jejich pomoci zbavuje sutin.  Zároveň probíhali archeologické průzkumy. Do dnešních dnů na hradě přiložilo ruku k dílu kolem 1 000 dobrovolníků ze 72 zemí světa.

Hartenberg dnes

Hartenberg dnes

V roce 2008 jako pomocný článek vzniklo sdružení Hartenberg o.s., které pomáhá s organizací kulturních akcích na hradě a s dobrovolnickými projekty. Během posledních čtyř let se podařilo zaklenout kompletně první patro a nyní probíhají složité práce na zaklenutí gotická kaple sv. Tří Králů ve druhém patře, jež sousedí s rytířských sálem a dvoupatrovým pokojem.. Objektu tak ještě schází poslední třetí patro a krov. V roce 2016 byly záchranné práce na hradě oceněny cenou NPU Patrimonium pro futuro v kategorii ´´Záchrana památky´´. Během roku se na hradě a v jeho okolí koná mnoho kulturních či vzdělávacích akcí jako je Mikulášská Jízda, Hartenberské strašení, Průvod sv. Tří králů , mše apod. . V posledních letech sdružení založilo sociální podnik a zabývá se rekvalifikací osob na okraji společnosti. Hrad je sezoně veřejnosti otevřen dle provozní doby.

Více informací a fotografií na www.hartenberg.cz.

Obec

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě  na  t. č. 720 284 094  Vám přineseme knihy až domů.

HŘIŠTĚ

Rezervace - fotbalové hřiště  https://shorturl.at/lsy37

Rezervace - víceúčel. hřiště  https://shorturl.at/cluBY

PROVOZNÍ ŘÁDY          Fotbalové hřiště (363.23 kB)   Víceúčelové hřiště (371.4 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO:  Otevření na vyžádání  po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1. 3. do 31. 3.  svoz objednávejte na tel. č. 722 960 130.

Informace pro seniory

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY        

Místní poplatky v obci Josefov 2024 


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL) Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz. Uzávěrka 30. 5. 2024.  https://shorturl.at/otJY5

POVODŇOVÝ HLÁSIČ Oloví   https://www.hladiny.cz


Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vodárna Sokolovsko

Vodárna Sokolovsko