Obec Josefov
Josefov

Třídíme odpad - jak a proč

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ TŘÍDÍ. DĚKUJEME, ŽE VÁM ZÁLEŽÍ NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ I NA NAŠÍ OBCI!

 

TŘÍDÍME ODPAD - MÁ TO SMYSL

1. Třídění je ekologické:  Kdo třídí odpady, přispívá k ochaně životního prostředí, šetří energii a suroviny.  Méně odpadu se ukládá na skládky, vytříděné odpady se recyklují, tedy znovu zpracují na tzv. druhotnou surovinu. 

2. Třídění se vyplatí:  Směsný komunální (netříděný z černých popelnic) odpad se vyváží do spaloven či na skládky, za svoz odpadu platí obec. Naopak za tříděný odpad obec určité množství peněz dostává.  Na likvidaci odapů přispívají občané poplatky. Jejich výše se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Pokud lidé poctivě třídí, obec ušetří a může snižovat poplatky.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ ZAJIŠŤUJEME SBĚR A RECYKLACI NÁSLEDUJÍCH DRUHU ODPADŮ:

 

A) PLASTOVÝ ODPAD ukládáme do ŹLUTÝCH KONTEJNERŮ. Plastové láhve prosím sešlápávejte, vejde se jich do kontejneru 3x více. Víčka nedotahujte, láhve se pak nedají lisovat.  

PLASTY  

DO PLASTŮ PATŘÍ:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

 

NEPATŘÍ SEM:
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

B) PAPÍR do MODRÝCH KONTEJNERŮ. Krabice, prosím,  rozkládejte .

 

DO PAPÍRU PATŘÍ:
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NEPATŘÍ SEM:
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

 

 PAPÍR

C) SKLO do kontejnerů ZELENÝCH.

 SKLO  

DO SKLA PATŘÍ:
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

 

NEPATŘÍ SEM:
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

D) BIOODPAD patří do hnědých sběrných nádob. 

bioodpad

 

DO BIOODPADU PATŘÍ:
posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, květiny, větvoví z keřů a stromů (nakrátko nařezané), seno, piliny, sláma, zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad, skořápky z vajíček.
 

NEPATŘÍ SEM:
nerosty, pařezy, komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti), uhynulá zvířata, exrementy zvířat, biologicky nerozložitelné odpady.

 

 

F) TEXTIL A OBUV patří do bílé nádoby.

 

G) KOV, ŽELEZO odkládejte do černého kontejneru s nápisem KOVOVÝ ODPAD.

 

G) SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Odpad umístí občané před uvedeným termínem svozu před svůj plot u komunikace tak, aby nebyl omezen průjezd vozidel. Zaměstnanci obce odpad odvezou do sběrného dvora do velkoobjemového kontejneru.

SBĚRNÝ DVŮR

Ve sběrném dvoře nadále zůstane kontejner, do kterého mohou občané kdykoliv v úředních hodinách odložit velkoobjemový odpad. Občanům bez možnosti odvozu odpadu do dvora (starším nemobilním lidem, lidem bez automobilu apod.) po telefonické domluvě odvoz zajistí obec.

Do sběrného dvora můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnice. V úředních hodinách obecního úřadu jsou Vám k dispozici také přítomní pracovníci.

Do sběrného dvora patří:

  • pneumatiky
  • kovový odpad
  • znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů...
  • objemné odpady (starý nábytek, podlahové krytiny...)
  • pesticidy, herbiciy, spotřební chemikálie

Do sběrného dvora nepatří:

  • odpady z podnikatelské činnosti
  • komunální odpad (patří do popelnic)
  • stavební suť...

 

VÍCE TEORETICKÝCH INFORMACÍ KE TŘÍDĚNÍ viz.

Obec

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě  na  t. č. 720 284 094  Vám přineseme knihy až domů.

HŘIŠTĚ

Rezervace - fotbalové hřiště  https://shorturl.at/lsy37

Rezervace - víceúčel. hřiště  https://shorturl.at/cluBY

PROVOZNÍ ŘÁDY          Fotbalové hřiště (363.23 kB)   Víceúčelové hřiště (371.4 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO:  Otevření na vyžádání  po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1. 3. do 31. 3.  svoz objednávejte na tel. č. 722 960 130.

Informace pro seniory

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY        

Místní poplatky v obci Josefov 2024 


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL) Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz. Uzávěrka 10. 3. 2024.  https://shorturl.at/otJY5

POVODŇOVÝ HLÁSIČ Oloví   https://www.hladiny.cz


Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vodárna Sokolovsko

Vodárna Sokolovsko