Obec Josefov
Josefov

Aktuální informace o covidu: koronavirus.mzcr.cz/

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. "GDPR")

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  OBEC JOSEFOV, zastoupena starostou obce Mgr. Janem Onakem, tel. 773 668 091, e-mail ou-josefov@volny.cz

POVĚŘENEC: Mgr. Jaromír Rokusek, tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec  je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu,
 • na základě smluvního vztahu,
 • na základě informovaného souhlasu.

 

3. Přehled agend zpracovávajících osobní  údaje Obecním úřadem Josefov

 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Knihovna
 • Czech Point
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Katastr nemovitostí
 • Vedení obecní kroniky
 • Pronájmy nemovitostí
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích
 • Veřejné opatrovnictví

 

4. Práva občanů  (subjektů osobních údajů)

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše se poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních  údajů,
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • proškolení zaměstnanců úřadu,
 • smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími  zpracovateli,
 • směrnice starosty Obce xxx/2018 upravující základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obec  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici subjektům osobních údajů.

Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

Úřad

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno vždy ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě na 720 284 094 Vám přineseme knihy až domů.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO: 
Otevření na vyžádání u úřednice nebo po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1. do 31. 3,  objednávejte svoz na tel. č. 722 960 130.

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY

poplatky na rok 2022 


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz.

Uzávěrka 3. 9. 2022


Povodňový hlásič

Přístup na povodňový hlásič oloví  - https://www.hladiny.cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)