Obec Josefov
Josefov

Aktuální informace o covidu: koronavirus.mzcr.cz/

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. "GDPR")

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  OBEC JOSEFOV, zastoupena starostou obce Mgr. Janem Onakem, tel. 773 668 091, e-mail ou-josefov@volny.cz

POVĚŘENEC: Mgr. Jaromír Rokusek, tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec  je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu,
 • na základě smluvního vztahu,
 • na základě informovaného souhlasu.

 

3. Přehled agend zpracovávajících osobní  údaje Obecním úřadem Josefov

 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Knihovna
 • Czech Point
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Katastr nemovitostí
 • Vedení obecní kroniky
 • Pronájmy nemovitostí
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích
 • Veřejné opatrovnictví

 

4. Práva občanů  (subjektů osobních údajů)

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše se poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních  údajů,
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • proškolení zaměstnanců úřadu,
 • smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími  zpracovateli,
 • směrnice starosty Obce xxx/2018 upravující základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obec  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici subjektům osobních údajů.

Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

Úřad

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno vždy ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě na 720 284 094 Vám přineseme knihy až domů.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
31
1
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO: 
Otevření na vyžádání u úřednice nebo po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1.3. do 31.3. a od 1.10. do 31. 10,  objednávejte svoz na tel. č. 722 960 130.

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY

Místní poplatky v obci Josefov 2023 (25.17 kB)


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz.

Uzávěrka 1. 6. 2023


Povodňový hlásič

Přístup na povodňový hlásič oloví  - https://www.hladiny.cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vodárna Sokolovsko

Vodárna Sokolovsko