Obec Josefov
Josefov

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. "GDPR")

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  OBEC JOSEFOV, zastoupena starostou obce Mgr. Janem Onakem, tel. 773 668 091, e-mail ou-josefov@volny.cz

POVĚŘENEC: Mgr. Martin Stark, email: vykondpo@email.cz, tel. 702 106 363

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec  je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu,
 • na základě smluvního vztahu,
 • na základě informovaného souhlasu.

 

3. Přehled agend zpracovávajících osobní  údaje Obecním úřadem Josefov

 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Knihovna
 • Czech Point
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Katastr nemovitostí
 • Vedení obecní kroniky
 • Pronájmy nemovitostí
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích
 • Veřejné opatrovnictví

 

4. Práva občanů  (subjektů osobních údajů)

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše se poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních  údajů,
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • proškolení zaměstnanců úřadu,
 • smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími  zpracovateli,
 • směrnice starosty Obce xxx/2018 upravující základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obec  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici subjektům osobních údajů.

Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

Úřad

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě  na  t. č. 720 284 094  Vám přineseme knihy až domů.

HŘIŠTĚ

Rezervace - fotbalové hřiště  https://shorturl.at/lsy37

Rezervace - víceúčel. hřiště  https://shorturl.at/cluBY

PROVOZNÍ ŘÁDY          Fotbalové hřiště (363.23 kB)   Víceúčelové hřiště (371.4 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO:  Otevření na vyžádání  po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1. 3. do 31. 3.  svoz objednávejte na tel. č. 722 960 130.

Informace pro seniory

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY        

Místní poplatky v obci Josefov 2024 


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL) Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz. Uzávěrka 30. 5. 2024.  https://shorturl.at/otJY5

POVODŇOVÝ HLÁSIČ Oloví   https://www.hladiny.cz


Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vodárna Sokolovsko

Vodárna Sokolovsko